DeutschEnglishPolski

Ochrona danych

Poniższe oświadczenie da Państwu wyobrażenie o tym, w jaki sposób zabezpieczamy taką ochronę i jakie dane w jakim celu są przetwarzane.

Anonimowe przetwarzanie danych

Przetwarzamy ogólne statystycznie ważne dane o odwiedzinach naszej strony internetowej, które nie są przyporządkowane żadnej osobie. W tym przypadku chodzi na przykład o datę i czas trwania odwiedzin naszej strony internetowej, zastosowany system operacyjny, typ przeglądarki i URL ( poprzednio odwiedzane strony ). Te informacje są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych i są potem kasowane. Państwo jako pojedynczy użytkownik pozostają anonimowi. Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie jest stosowane.

Dane osobowe

Dane osobowe są to pojedyncze informacje o osobistych lub rzeczowych stosunkach określonej lub dającej się określić osoby. Pod tym sformułowaniem znajduje się na przykład Państwa nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji pocztowej i numer telefonu. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę wezi-tec tylko wtedy, jeżeli Państwo nam je podadzą, na przykład podczas wypełniania formularza meldunkowego lub podczas rejestracji swoich usług. Państwa dane są zapisywane w pamięci zgodnie z każdorazowym celem. Na przykład potrzebujemy Państwa kompletny adres pocztowy, aby sfinalizować podanie o pracę. Przekazywanie Państwa danych osobom trzecim jest wykluczone.

Prawo do informacji i prawo do jej wycofania

Państwo mają zawsze prawo do informacji dotyczących swoich danych osobowych zapisanych w pamięci, do ich pochodzenia i adresatów jak również informacji w jakim celu są przerabiane. Informacja o zapisanych danych otrzymają Państwo pod adresem mailowym: datenschutz@weber-dillenburg.de. Mogą Państwo także w każdym czasie wycofać swoją zgodę na używanie przetwarzanych danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym. Proszę poinformować nas o swoim wycofaniu zgody na adres mailowy: datenschutz@weber-dillenburg.de.

Cookies

Strony internetowe używają w licznych miejscach tzw. Cookies. Służą one do tego, aby naszą ofertę uczynić efektywniejszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla osoby korzystającej z Internetu. Cookies są to małe tekstowe zbiory danych, które pokazują się na Państwa komputerze i które zapamiętuje Państwa wyszukiwarka. Cookies naszej strony internetowej nie przetwarzają żadnych Państwa danych osobowych. Większość używanych przez nas Cookies to tzw. Cookies sezonowe. Są one automatycznie po zakończeniu oglądania strony internetowej kasowane. Cookies nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają żadnych wirusów. Zawsze mają Państwo możliwość ustawienia swojej wyszukiwarki na opcję odrzucenia Cookies lub na opcję wstrzymania powiadomień. Zwracamy jednak Państwa uwagę na to, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje strony internetowej będą wykorzystane w pełnym zakresie. Zawsze mogą też Państwo w swoim systemie ( np. w Windows Explorer ) wykasować Cookies.

Dalsze informacje

Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Dlatego chcemy zawsze zapewnić Państwu prawo głosu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Jeżeli macie Państwo pytania, na które nie znaleźliście Państwo odpowiedzi w oświadczeniu o ochronie danych lub jeżeli życzycie sobie Państwo pogłębionej informacji na interesujący Państwa punkt, proszę zwrócić się do nas w dowolnym czasie.

Weber