DeutschEnglishPolski

Kontakt & informacje o zakładzie

wezi-tec Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 299
PL-59-220 Legnica

Tel.: +48 (0) 76 85 51 800
Faks: +48 (0) 76 85 51 810
E-Mail: info@wezi-tec.pl
Internet: www.wezi-tec.pl

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy:

Dr Thomas Zipp, Prezes Zarządu Grupy Weber
Boris Zipser, Członek Zarządu Grupy Weber
Wojciech Bajan, Członek Zarządu wezi-tec

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy,

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000158729 
Kapitał zakładowy 2 100 000,00 PLN
NIP  PL6912221455  
REGON  391028171


Odpowiedzialność:
Pomimo starannej wewnętrznej kontroli nie bierzemy odpowiedzialności za treści zawarte w zewnętrznych linkach. Za treść stron., do których prowadzą zewnętrzne linki, odpowiadają wyłącznie ich użytkownicy.


© 2009, wszystkie prawa zastrzeżone.

Teksty, pliki i zdjęcia są chronione prawem autorskim i nie mogą być reprodukowane ani ponownie używane lub używane w celach zawodowych. Każde powielanie lub dalsze rozpowszechnianie w każdym medium w całości lub w częściach wymaga pisemnej zgody firmy WEBER Kunststofftechnik. Obowiązuje to także podczas nagrywania elektronicznej bazy danych i kopiowania na CD-ROM.

Weber